Switch to english
  HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
MultiValue Consult is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van de relatie overheid - burger.
ADVIEZEN
MultiValue Consult adviseert overheden op het gebied van publieksgericht werken en communicatie met burgers. Wij kunnen bijvoorbeeld bijdragen leveren aan het maken van communicatieplannen, de invoering van klantgerichte werkmethoden, de opzet en uitvoering van burgerpanels of stakeholdersanalyses. Daarnaast ondersteunt MultiValue Consult overheden bij het maken van heldere, gebruikersvriendelijke beleidsrapporten en voorlichtingsmaterialen.

ONDERZOEK
MultiValue Consult is specialist op het gebied van onderzoek naar de beleving van de woon- en leefomgeving. Wij hebben veel ervaring met studies naar de mogelijke effecten van overheidsplannen op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. We hebben daarvoor een eigen, beproefde onderzoeksmethode waarbij waardeoordelen van burgers over hun leefomgeving centraal staan: het belevingswaardenonderzoek.
Merging Values

Motto
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl